میدسوناری ایشیدا | بلاگ

میدسوناری ایشیدا

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

میدسوناری ایشیدا:قد۱۶۹ وزن۴۵هنر:جنگجو مقام:ملازم هیدیوشی هیشیدا تویوتومی سلاح مخصوص:بادبزن تیغ دار تعداد جنگ ها:۱۰ جنگ۱حمله به میدسو هیدا آکچی:میدسوناری در اینجنگ قلعه بزرگ ترین حامی آکچی را فتح کرد که به شکست آنان انجامید جنگ۲نابودی شیداتا:در این جنگ برادر هیدیوشی از غرب و لشکر مایدا از شما ل به هیدیوشی حمله کردند که قلعه های۵گانه توپ خانه دار آنان را پشتیبانی میدادند میدسوناری این قلعه هارا فتح و لشکر کیجی را شکست داد سپس به همراه نینی ،کیاماسا ،ماسانوری به قلعه شیداتا حمله کرده در راه کانتسوگو ناعو به وی حمله کرد ولی میدسوناری وی راشکست داد واورا رهاکرد کانتسوگو خیلی متعسر شد... میدسوناری شیداتا و اویچی را بر خلاف میل خود به قتل رساندن جنگ۳کیوشو:در این دختری۱۹ساله دختر رئیس قبیله ی تاچیبانا را از دست قبیله شیمازو نجات داد بااین کار قبیله ی تاچیبانا و ایشیدا به وی پیوستند و با کمک نینی و ساکون شیما دوست وی شیمازو را شکست داد و یار خود کرد جنگ۴شکست تکوگاوا:نینی از شرق و میدسوناری از شمال باشکست اینا دختر تاداکتسو (توسط نینی)تاداکتسو هوندا(توسط میدسوناری)و دستگیری ایاسو این جنگ به پایان رسید جننگ۵هوجو:در این جنگ میدسوناری عقب نشینی کرد ولی یاکیمورا سانادا و کیجی مایدا دوست کانتسوگو به وی پیوستند در نتیجه روحیه ای تازه لشکر را دربر گرفت هیدیوری (پسر هیدیوشی)هیدیتادا (پسر توکوگاوا) و ساکون شیما هم متهد و اوجیماسا هوجو را کشتن و جنگ به پایان رسید جنگ۷مرگ هیدیوشی:در این جنگ یاران ایاسو فرار کردند میدسوناری به اقامت گاه توکوگاوا نزدیک بود که خبر مرگ هیدیوشی توسط هانزو و فرار سربازان موجب عقب نشینی و تجدید قبا برای جبران این شکست شد جنگ۸جنگ با خاندان تویوتومی:خاندان هیدیوشی میدسوناری را مسئول قتل بزرگ خود میدانستند و خاندان هیشیدا و ایشیدا میدسوناری را ترک و با وی وارد جنگ شدند در حالی که خاندان، سانادنا، مایدا ،شیمازو، تاچیبانا ،یویسگی، تاکیدا شیما، ناعو،داته و نینجا های کوینوچی به وی پیوستند و جنگ با کشتن نینی کیواماسا ماسانوری و قتل عام خاندان ایشیدا و هیشیدا و فراری دادن هانزو هاتوری انجامید جنگ۹شکست حرفه ای خاندان هوندا:این جنگ در۱ساعت انجامید زیرا یاران هوندا به داخل قلعه کشیده شدند و بابزرگ ترین سامورایی موساشی میاموتو و ارتش تویوتومی مواجه شدند که پابه فرار گذاشتند جنگ۱۰پایان کار: در این جنگ شیمازو شمال غربی گینچیو تاچیبانا شمال موساشی غرب میدسوناری جنوب غربی ساکون شیما جنوب و کبایکاوا جنوب شرقی را بر عهده داشت در این ماجرا شکست میدسوناری به صورت چند گام بود گام اول:خیانت کبایکاوا گام۲از دست دادن توپ خانه ها گالم۳زدست دادن جنوب شرقی و مرکز و شمال و جنوب گام۴نابودی خانواده ی تاچیبانا و شیمازو و قتل شیمازو و گینچیو توسط تاداکتسو هوندا گام ۵مرگ ژنرال های دیگر توسط اینا و کبایکاوا و هیدیتادا گام۶فتح قلعه های تویوتومی و مرگ پسر هیدیوشی هیدیوری گام۷خیانت نیرو های داته و کنار کشیدی میاموتو گام۸از دست دادن همه ی جناح ها به جز جنوب غربی گام۹مرگ ساکون شیما توسط هانزو هاتوری قویترین نینجا گام آخر :مرگ میدسوناری و شکست پایانی توسط هوندا.

میتسوناری ایشیدا،میدسوناذی ایشیدا،ایشیدا،میتسوناری،میدسوناری,...
نویسنده : مجتبی بازدید : 4364 تاريخ : پنجشنبه 4 آبان 1391 ساعت: 21:33